Chia sẻ những gì tôi có…

Khi phát triển một website, chúng ta thường sử dụng flash để website có giao diện đẹp hơn. Thế nhưng bất cập sảy ra. Flash không hiển trị được trên hầu hết các thiết bị di động như các thiết bị điện thoại, máy tính bảng trên nền tảng Windows, IOS, và một số thiết bị android cấu hình thấp,….Để khắc phục tình trạng này thì mình dùng một đoạn code khá đơn giản nhưng hiệu quả sau:

<div style="background-image: url('...');">   
 /* code Flash tại đây */
</div>

 

Ở đây ta set background cho thẻ div bên trong có nhúng hiển thị flash. và trên các thiết bị không hiển thị được flash thì background này sẽ hiển thị thay thế.

Bạn có thể tải demo tại đây.

Advertisements

As announced earlier today on the Building Windows 8 blog, a Windows 8 consumer preview is available for download starting today.  If you download and install Windows 8 and then try to install the Windows Phone SDK 7.1 or XNA Game Studio, you may encounter an XNA Game Studio setup failure.

How to work around this issue

If you run into this issue, here are steps that you can use to work around it:

 1. Download and install the latest version of the Games for Windows – LIVE Redistributable from http://www.xbox.com/en-US/LIVE/PC/DownloadClient
 2. If you are installing the Windows Phone SDK 7.1, re-run setup and choose to repair it.  This will re-run the previously failing XNA Game Studio installers and they should install correctly this time.
 3. If you are install a standalone XNA Game Studio product, re-run setup and it should install correctly this time.
 4. If you are planning to do Windows Phone development, you should also install the Windows Phone SDK 7.1.1 Update after installing the Windows Phone SDK 7.1.  This update fixes an issue that prevents the emulator in the Windows Phone SDK 7.1 from working correctly on Windows 8.

What to do if the workaround doesn’t help

If you have tried the above steps and setup still fails, you are running into a different issue than the one described above, and you will have to look at the setup log files to determine the root cause.

If you are installing the Windows Phone SDK 7.1, you can use the log collection tool to gather your setup log files. This log collection tool will create a file named %temp%\vslogs.cab.

If you are installing XNA Game Studio, you can find log files at the following locations:

 • XNA Game Studio 4.0 Refresh – %temp%\XNA Game Studio 4.0 Setup\Logs
 • XNA Game Studio 4.0 – %temp%\XNA Game Studio 4.0 Setup\Logs
 • XNA Game Studio 3.1 – %temp%\XNA Game Studio 3.1 Setup\Logs
 • XNA Game Studio 3.0 – %temp%\XNA Game Studio 3.0 Setup\Logs
 • XNA Game Studio 2.0 – %ProgramFiles%\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v2.0\Setup\Logs

Once you have gathered your setup log files, please upload them to a file server of your choice (such as http://skydrive.live.com), and post a link to the log files in the App Hub Forums or in a comment on my blog to get additional support.

What is causing this failure behind the scenes

XNA Game Studio installs a version of the Games for Windows – LIVE Redistributable behind the scenes.  Some older versions of the Games for Windows – LIVE Redistributable attempt to install and use a file that is being installed by Windows 8, and the older versions of the redistributable are not compatible with the newer version of the file that is installed by Windows 8.  Newer versions of the Games for Windows – LIVE Redistributable are compatible with Windows 8, and if you pre-install the new redistributable before installing XNA Game Studio, setup will recognize that it is already there and use the new version instead of trying to install the old version.

The reason this issue also impacts the Windows Phone SDK 7.1 is that this SDK installs XNA Game Studio behind the scenes, which in turn installs the Games for Windows – LIVE Redistributable behind the scenes.

 

Sources: http://blogs.msdn.com/b/astebner/archive/2012/02/29/10274694.aspx

khi bạn muốn lấy một record bất kì trong database hay một đối tượng bất kì trong list hay array thì ta dùng cách sau:

VD đây là một đoạn code ngắn

var prolist = dt.ProductModels.ToList(); // lấy tất cả sản phẩm
int count = prolist .Count();
int index = new Random().Next(count); // lấy random từ 0 => count nhằm mục đính lấy random trong danh sách Product
ProductModel pro = prolist .Skip(index).FirstOrDefault(); // dùng Skip để lấy Product thứ index

đây là một cách lấy random một đối tượng trong danh

Ở một website có thể có nhiều button bởi vậy khi nhấn Enter có thể Button mà chúng ta cần gọi mà không gọi nó lại nhảy nhất nút khác.
VD như: khi đăng nhập bạn sau khi bạn gõ xong tài khoản và mật khẩu và nhấn Enter nó lại không đăng nhập mà lại gọi một button khác như là search button chẳng hạn như vậy rất bất tiện.
vì thế chúng ta sẽ phải lập trình sao cho khi hoàn thành ở một textbox nhấn enter và button nào cần được submit. sau đây mình xin hướng dẫn các bạn làm điều đó:

Trước tiên bạn cần add đoạn java script này trên phần header

function clickButton(e, buttonid) {
var evt = e ? e : window.event;
var bt = document.getElementById(buttonid);
if (bt) {
if (evt.keyCode == 13) {
bt.click();
return false;
}
}
}

Tiếp theo ta add một TextBox sau ở phần giao diện

<input runat=”server” id=”txtDemo” onkeypress=”return clickButton(event,’Button1‘)”  />

Ở sự kiện Page_Load của web ta add đoạn code sau:

if (!IsPostBack)
{
txtDemo.Attributes.Add(“onkeypress”, “return clickButton(event,'” + Button1.ClientID + “‘)”);
}

ở ví dụ này mình truyền ID của button vào hàm clickButton ở ví dụ này là Button1 sẽ được nhấn khi bạn nhấn enter ở textbox.

Các bạn có thểp hát triển đoạn code này với các mã keyCode khác theo ý của bạn…

chúc bạn thành công

Song song với cuộc thi thiết kế phần mềm Imagine Cup Việt Nam 2012, có rất nhiều phần thi, thử thách ở rất nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Chắc các bạn đã biết, Windows 8 là nền tảng hệ điều hành mới nhất và đang được mong chờ nhất của Microsoft. Cuộc thi Imagine Cup 2012 cũng đưa ra 1 thử thách “WINDOWS METRO STYLE APP CHANLLENGE” để các bạn có thể trải nghiệm, khám phá Windows 8 và giành được những phần thưởng có giá trị. (chi tiết tham khảo: http://tinyurl.com/7l4s2eg )

Microsoft Việt Nam chỉ tổ chức chính thức cuộc thi thiết kế phần mềm với quy mô toàn quốc. Nhưng chúng tôi luôn ủng hộ và khuyến khích các bạn tham gia các phần thi khác, song song với phần thi thiết kế phần mềm.

Microsoft Việt Nam sẽ dành tặng 50 phần quà gửi tặng 50 bạn đăng kí sớm nhất phần thi “WINDOWS METRO STYLE APP CHANLLENGE”.

Hướng dẫn đăng ký:

Đăng ký tài khoản trên trang:
https://www.imaginecup.com/Registration/Default.aspx

Sau khi đăng kí vào My profile (click vào user name ở góc trên bên phải website)
Check đăng kí Windows Metro Style App Challenge
Và cập nhật đầy đủ thông tin chính xác của bạn vào là bạn đã hoàn thành phần đăng kí.

nếu có thể bạn gửi lại cho mình thông tin Email,và User name mà bạn đã đăng kí lại cho mình qua Email hoainam33322@yahoo.com hoặc Yahoo hoainam33322
mình xin chân thành cám ơn.
ps: mình cần một team để phát triển ứng dụng trên windows 8. ứng dụng không cần quá cao xiêu, chỉ cần sử dụng được.
Cơ hội và quyền lợi của bạn: được kết bạn, học hỏi, làm việc thực tế,…
Trở thành MSP của microsoft,
ưu tiên các bạn có khả năng, năng lực về lập trình và thiết kế đồ họa.


Đầu tiên bạn hãy chạy file C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regsql.exe
sau khi chạy file aspnet_regsql.exe thì một khung sau sẽ xuất hiện:

Chọn Data Server và Database Name:


Mở file web.config và thêm chuỗi connectstring sau:

<connectionStrings>
  <add name="ConnectionString" 
  connectionString="server=AVDHESH\SQLEXPRESS;
  database=CustomMembership;uid=amit;password=password;"/>  
</connectionStrings>

Thêm đoạn code sau vào giữa thẻ <System.web> và </System.web>:

<roleManager defaultProvider="CustomProvider">
 <providers>
 <add connectionStringName="ConnectionString" 
   name="CustomProvider"
 type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" />
</providers>
</roleManager>

<membership defaultProvider="CustomMembershipProvider">
<providers>
<add name="CustomMembershipProvider"
   type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider"
   connectionStringName="ConnectionString" />
</providers>
</membership>

Ở trong visual studio tại cột Sulusion Explorer bạn chọn ASP.NET Configuration và sẽ có 1 website hiện ra bạn chọn tab Provider như hình sau:


và bây giờ bạn hãy qua tab Security  và tạo tài khoản để sử dụng


			

Bước 1: Trước tiên bạn thêm đoạn code sau vào phần head để khai báo sử dụng JQuery

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>


Bước 2: viết mã css cho button "Show or hide div"
button, .button:visited {
background: #222;
display: inline-block;
padding: 5px 10px 6px;
color: #fff;
text-decoration: none;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
font-size: 11px;font-weight: bold;line-height: 1;text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
background-color: #2981e4;
top:250px;
float:left;
left:150px;
position:fixed;
}

button:hover {background-color: #2575cf;}

detailDiv {
height:80px;
       width: 400px;
background: #222;
display: inline-block;
padding: 50px 10px 6px;
color: #fff;
text-decoration: none;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
position: relative;
cursor: pointer
font-size: 11px;font-weight: bold;line-height: 1;text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
background-color: #91bd09;
text-align:center;
}
detailDiv:hover {background-color: #749a02;}

Bước 3: Viết 1 đoạn mã  HTML với nội dung như sau

<div class="detailDiv">
This is example of Hide show div element using jquery
</div>

<button class="button">Show or Hide div </button>

Bước 4: Thêm đoạn mã javascript sau để dử dụng JQuery với thẻ detailDiv
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
        $(".detailDiv").hide();
        $('.button').click(function(){
 $(".detailDiv").slideToggle();
});
 
});
 
</script>